top of page
Orman Okulu Nedir?

ORMAN OKULU NEDİR?

 

Orman Okulu, öğrencilerin kendilerinde güven ve öz saygı kavramlarını kazanmaları ve geliştirebilmeleri için ormanda ya da ağaçlık alanda öğrenciye aktif katılım yöntemleri ile sürekli olanakların sunulduğu bir süreçtir.

ORMAN OKULU EĞİTİM MODELİ NEDİR?

 • Orman okulu, ağaçlık ve doğal ortamda öğrencinin doğal dünya ile ilişkisini geliştirmeye yönelik ilerler

 

 • Orman okulu,uzun soluklu bir süreçtir. Ağaçlık alan kullanımı süreklilik gösterir ve her mevsimdir. Eğitim programının planlanması, gözlemler, adaptasyon ve geri bildirimler her seansı takiben yapılır ve döngüsel olmasına dikkat edilir

 

 • Orman okulu, öğrenci merkezlidir. Süreçte kullanılan yöntemler uygunluk göstermelidir.

 

 • Orman okulu, öğrencinin bütünsel gelişimini destekler. Özgüven duygusu, problem çözme becerileri gelişmiş, yaratıcılığı yüksek, bağımsız ve eleştirel düşünebilen bireyler hedeflenir.

 

 • Orman okulu, öğrencinin risk almasını teşvik eden ortamlar sunar. Böylece çocuk daha dirençli, iletişimi güçlü ve işbirlikçidir.

 

 • Orman okulu, Level 3 Forest School Leader kalifikasyonunu tamamlamış eğitimciler tarafından yürütülür

 • Orman okullarında, okula özgü Orman Okulu yönetmeliği bulunmalıdır.​

Orman Okulu Eğitim Modeli Nedir?
Orman Okulu Eğitim Modelinin Faydaları

ORMAN OKULU EĞİTİM MODELİNİN FAYDALARI

Dışarıda oyun ve öğrenme dediğimiz zaman, hemen aklımıza hava koşulları  gelmektedir. “Kötü hava yoktur, kötü giyinme vardır” (İsveç deyimi) prensibi ile yola çıkan okulumuz, çocuklarımızın dış mekan kesiflerini sadece güneş ve sıcak hava ile sınırlandırmamaktadır.

Onların bu kritik gelişim dönemlerinde; bilişsel, motor, uzamsal ve sosyal becerilerini maksime edebilmek adına, “multi-sensory” yani çoklu duyu ortamlarını deneyimlemelerini hedefliyoruz. Ayni zamanda dış mekan etkinlikleri ile doğal hayatı daha yakından keşfedebilme, daha özgürce hareket edebilme ve bulundukları çevre ile bütünleşebilme olanağı sağlıyoruz. 

Ağaçlık / Açık Alanda Öğrenmenin Gelişimsel Faydaları

 

 • Motor Becerisi:

 

1-3 yas arası çocuklarda, farklı eğim yüzeyine sahip alanlarda etkinlik yapanların motor-koordinasyon becerilerinin, yüzeyi tamamen düz bir alanda etkinlik yapanlara oranla daha gelişmiş olduğu gözlemlenmiştir. (Grahn et al, 1997) Denge ve kıvraklıklarında gözle görülür farklar vardır. Örnek: Dış mekan etkinliği (outdoor activity); su dolu bir kaptan farklı boyuttaki kaplara eğimli bir yüzeyde su taşıma…

 

 • Dil ve İletişim Becerisi:

 

Dışarıda dil kullanımı iç mekanla karşılaştırıldığında 5 kat daha fazladır. Tarım alanı ve ağaçlık mekânların bulunduğu ortamlarda gerçekleştirilen etkinliklerde, çocukların yeni kelimeleri kullandığı gözlemlenmiştir. Örnek; dikenli, buz gibi

 • Bilişsel Beceriler:

Dış mekanda zaman geçiren çocuklarda dikkat ve konsantrasyon surelerinin iç mekanda zaman geçiren çocuklara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) semptomlarına az rastlanmaktadır. Yaratıcı ve üreticilik anlamında olumlu dönütler alınmıştır.

 • Sağlık:

 

Temiz hava ve devamlı hareket olanağı mikroplarla savaşmak için bağışıklık sistemimizi güçlenmesini sağlar. Helsinki Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada doğada bulunan “microbiota” bakterisinin faydalı olduğundan bahsedilmektedir. Yapılan incelemede ormanlık ve çiftlik alanlarda zaman geçiren insanlarda daha çok yararlı bakteriler ve daha az alerjen oldukları gözlemlenmiştir.

 • Risk Algısı

Dış mekanda yapılan etkinliklerde çocuklar riski tanıyarak risk alabilmenin ne demek olduğunu öğrenirler. Küçük yaşta risk duygusu ile karşılaşan çocuklar ilerleyen yaşlarda problem çözme yetenekleri daha gelişmiş olur.

 • Fiziksel Faydalar

Temiz hava ve oksijen beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler. Kaba motor becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar, obesite riskini azaltır, kemik yoğunluğunu artırır. Güneş ışığı D vitamin üretimini destekler. Orman okulu süreci hastalıklara karşı bağışıklık sistemi güçlenir.

 

 • Beyin Sistemine olan Faydaları

“İskoçya Ağaclandırma Komisyonu'nun raporuna göre, ağaçlık ve yeşil alanlarda zaman geçirmek, cortisol’un (stress ile alakalı bir bileşen) azalmasına yol açarak, çocuklarda sakinleştirici bir etki yaratır.

 

 • Sosyal Gelişime Faydaları

 

Dış mekanda oyun, iletişim, takım çalışması, dil becerilerinin gelişimine olanak sağlamaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ormanda veya Ağaçlık Alanda Öğrenme Niçin Onemlidir? 

Çocuklarda fiziksel aktivitenin önemini ne kadar vurgulasak azdır. Bu sebepten ötürü anaokullarında iç mekanlarda “soft play”, yumuşak oyun, alanlarına yer verilmiştir.

 

Son zamanlarda, yaratıcılık ve hayal gücü gelişimini daha çok desteklemek adına “dış ve doğal ortam öğrenme alanlarına” dikkat çekilmektedir. Bunun en büyük sebebinin çocuklarımızın önceden özgürce dışarıda dolaşarak keşfetme olanağına sahipken, son zamanlarda çocuk güvenliği ve yeşil alan zafiyetinden ötürü bu olanağa sahip olamamalarıdır.

 

Eğitim ve gelişim uzmanları çocuklarımızın doğa ile etkileşim azlığından yakınmaktadırlar (Louv, 2008). Bu yüzden aileler şu soru ile karsı karşıyadır: Çocuğuma bugünün dünyasında, önceden kendi deneyimlemiş olduğum özgür ortamı nasıl sağlayabilirim?

 

EKOKIDS Anaokulu, bu ortamı çocuklarımıza sunabilmek adına; okul öncesinde bütünsel yaklaşımı desteklediği için “ORMAN OKULU” eğitim modelini benimser. Çocuğun dış mekanda oyun ihtiyacını sağlayarak, sosyal, duygusal, bilişsel ve davranışsal gelişim sürecinde dış mekanla olan kesif ve iletişimini sürekli kılan bir model olması, orman ve ağaçlık alanda öğrenmenin önemini vurgular. 

Sıkça Sorulan Sorular
bottom of page